Penetrologger 06.15.SA met GPS en bodemvochtsensor

6.281,69

Penetrologger met GPS, standaard set voor metingen tot 80 cm diepte. Complete set met penetrologger, conussen, sondeerstangen, dieptereferentieplaat, acculader, penetrologgerkabel, software Penetroviewer, gereedschapset en draag-/transportkist.

 • Robuust design
 • Precieze en snelle interne GPS
 • Bodemvochtpercentage per meting
 • Weergave van Vehicle Cone Index
 • Geheugen voor 1500 metingen
 • Definitie van verschillende projecten
 • Snelheidsindicator stimuleert correct indrukken
 • Veld en PC programmering en uitlezing

Penetrologger
De penetrologger meet de indringingsweerstand van de bodem en slaat de resultaten automatisch op voor verdere bewerking op de PC. De penetrologger heeft een ergonomisch ontwerp, is licht van gewicht en eenvoudig te bedienen. Er kunnen metingen tot een diepte van 80 cm mee verricht worden. De penetrologger resultaten worden weergegeven in MegaPascals (MPa) en Newtons (N) als een functie van diepte. De penetrologger leidt hieruit ook de Cone Index (CI) af.

GPS
De penetrologger bevat een nauwkeurig intern GPS-systeem (16 kanalen GPS-ontvanger) ter bepaling van de exacte meetplaats. De in de penetrologger opgeslagen coördinaten kunnen met behulp van software (of minder nauwkeurig via het Internet) gekoppeld worden aan een plaats of kaart.

Bodemvochtsensor
Optioneel kan een bodemvochtsensor (art. nr. 061550) aangesloten worden voor een eenpuntsmeting van het bodemvochtpercentage van de meetplek. De sensor heeft een meetbereik van 5-55% en een nauwkeurigheid van 5%. De bodemvochtpercentages worden samen met de coördinaten en de gemeten indringingsweerstand opgeslagen. De stevige, waterdichte, kunststoffen behuizing, met daarin de elektronica, is uitgerust met 4 rvs meetsondes die eenvoudig in de grond (of een ander substraat) kunnen worden gestoken.

Indringingsweerstand
De indringingsweerstand van de bodem of ondiepe ondergrond, zoals die gemeten wordt met de penetrologger, is een maat voor de compactie of de draagkracht van de grond. Een hoge indringingsweerstand kan in de civiele techniek gunstig zijn, bijvoorbeeld met het oog op de geschiktheid voor funderingen van gebouwen en infrastructurele projecten. In de landbouw kan een (te) hoge indringingsweerstand echter problemen opleveren. Een hoge mate van compactie kan de beworteling van gewassen en de zuurstofvoorziening van de wortels belemmeren. Een te lage indringingsweerstand geeft echter te weinig draagkracht voor betreding door vee en berijding met machines.

USCS
Het USCS systeem bepaalt of een voertuig met een lading een bepaalde bodem kan berijden. De classificatie komt tot uitdrukking in een getal voor zowel het voertuig als de bodem. Het getal voor het voertuig, de Vehicle Cone Index (VCI), is dimensieloos en is gebaseerd op diverse factoren. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de bodemvrijheid, de bodemdruk en de verhouding tussen het motorvermogen en het gewicht van het voertuig. De Cone Index (CI) staat voor het bodemgetal. Dit getal is te bepalen door middel van een conuspenetrometer. Een vergelijk tussen beide indices toont de begaanbaarheid van de bodem.

Gewicht 15 kg
Conushoek

60°

Verbinding

Schroefdraad

Maximale meetdiepte

0.8m

Meetnauwkeurigheid

< +/- 1%

Bereik conusoppervlak

1, 2, 3.3, 5 cm²

Maximale kracht

10000 @ 1 cm² kPa

Meetbereik

0…10000 kPa

Afleesnauwkeurigheid

0.1%

Standaard Levering

 • Digitale penetrologger
 • Verschillende conussen
 • Sondeerstangen
 • Dieptereferentieplaat
 • Gereedschapset
 • Acculader
 • Software
 • Datakabel
 • RS232 connector
Winkelwagen